+420 776 11 11 55 info@kotelny.com

Často kladené otázky

1) Kdy a kde můžu podat žádost o dotaci na výměnu kotle?
Žádost lze podat na místně příslušném krajském úřadě, poté co Váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Zároveň budou na internetových stránkách krajů zveřejněny vzorové žádosti.
2) Jaké technické parametry musí splňovat nově instalovaný zdroj na uhlí nebo pelety?
Nově instalovaný zdroj bude muset splňovat směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu. Pozor, nestačí aby kotel splňoval pouze 5. třídu, protože řada kotlů v 5. třídě nesplňuje parametry Ekodesignu.
3) Je povinností při realizaci výměny zdroje realizovat zároveň zateplení budovy?
Pokud dům nesplňuje energetickou třídu „C“, musí být provedeno tzv. mikroenergetické opatření, které povede ke snížení tepelné potřeby budovy. Vhodné opatření doporučí energetický specialista. MPO seznam těchto specialistů zveřejňuje na svých webových stránkách.
4) Budu potřebovat projekt k podání žádosti?
Minimálně bude potřeba doložit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Další dokumentace může být upřesněna při vyhlášení výzvy jednotlivými kraji.
5) Jsou z příjemců dotací opět vyloučeny nemovitosti, které slouží k ubytování osob?
ANO. Bytové domy o 4 a více bytových jednotkách jsou vyloučeny.
6) Lze s pomocí dotací vyměnit starý automatický kotel na uhlí 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a 5. třídy?
NE, toto nelze.
7) Lze s pomocí dotací vyměnit starý kotel na dřevo (na výrobním štítku kotle je uvedeno palivo dřevo) 2. nebo 3. třídy za nový automatický kotel, který splňuje parametry Ekodesignu a předepsané palivo uhlí?
NE. V tomto případě lze instalovat jen kotel na biomasu jak s automatickým přikládáním, nebo s ručním přikládáním, který splňuje směrnici Evropského parlamentu o Ekodesignu.
8) Jakmile podám žádost o dotaci, od kdy budou náklady na investici uznatelné?
Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti ,nemůže však za způsobilé uznat výdaje uskutečněné před datem vyhlášení 1.výzvy ve specifickém cíli 2.1.“ (tedy 15.7.2015). Datum, od kdy budou náklady uznatelné, si určí jednotlivé kraje.
11) Bude zveřejněný seznam podporovaných zařízení, z kterého si budu moci vybrat automatický kotel?
Ano, závazná registrace výrobků do dotačních titulů zůstává. Tento seznam bude spravovat SFŽP.