+420 776 11 11 55 info@kotelny.com

Jak získat dotaci

Na otázku „jak získat Kotlíkovou dotaci 2016“ nelze přesně odpovědět, protože jednotlivé kraje mohou mít specifická pravidla. Přesto počítejte s tím, že budete potřebovat:

  • Žádost o poskytnutí dotace (jednotlivé kraje mají vlastní žádosti)
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
  • Dokumenty o stávajícím kotli (fotodokumentace stvrzující napojení na otopnou soustavu a komínové těleso, informace o typu kotle, výkonu a použitém materiálu, prohlášení o funkčnosti a používaných palivech)
  • V případě více spoluvlastníků domu jejich písemný souhlas.
  • V případě, že je majitel pozemku, na kterém stojí, není majitel nemovitosti, pak i jeho písemný souhlas.
  • Další dokumenty na základě individuálních požadavků kraje.

Rádi vám s vyřízením Kotlíkové dotace 2016 pomůžeme