+420 776 11 11 55 info@kotelny.com

Revize kotle

  • od 1.1.2017 má každý majitel kotle na tuhá paliva povinnost předkládat pravidelně každé tři roky revizi svého zařízení
  • Kotlíkový expert zajistí provedení autorizované kontroly kotle v souladu s příslušnými požadavky zákona o ochraně ovzduší