+420 776 11 11 55 info@kotelny.com

Servis

  • Kotlíkový expert je autorizovaným servisním technikem výrobce a zajišťuje kompletní servis během celé životnosti výrobku
  • Kotlíkový expert se smluvně zavazuje držet výrobcem předepsanou skladbu náhradních dílů, tak aby servisní zásahy byly dostupné v nejkratším možném termínu