+420 776 11 11 55 info@kotelny.com

Směrnice o Ekodesignu

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ekodesign je soubor parametrů (především energetická účinnost), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Záměrem legislativy stanovující požadavky na ekodesign je podpořit rozšíření nejúčinnějších technologií a snížit tak spotřebu energie ve fázi používání výrobku. První takovéto požadavky byly stanoveny v evropských směrnicích zacílených na teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva, chladničky a předřadníky k zářivkám. Obecný rámec pro požadavky na ekodesign poprvé stanovila směrnice 2005/32/ES (EuP — Energy using Products), která byla o čtyři roky později nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP — Energy related Products).

Česká republika implementovala požadavky této směrnice do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

V rámci provádění směrnice o ekodesignu připravuje Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a dotčenými stranami přímo použitelné právní předpisy (nařízení), v nichž se uvádí konkrétní parametry pro jednotlivé kategorie výrobků spojených se spotřebou energie.

Platné právní předpisy EU s požadavky na ekodesign

Směrnice Rady 92/42/EHS — teplovodní kotle na kapalná a plynná paliva[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]